str. główna

kontakt

o wodzie !

 
 WODA !

 

       Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska, w którym żyjemy. Jest ona podobnie jak powietrze podstawowym elementem potrzebnym nam do życia. Jak wielką rolę pełni woda w naszym życiu niech świadczy fakt, że jej zawartość w organizmie waha się od 60-90%. Zawartość ta zmienia się z wiekiem. W trzy miesięcznym płodzie znajduje się około 90% wody, u noworodka około 80%, natomiast u osoby dorosłej 70%. Znajduje się ona we wszystkich tkankach naszego organizmu, chociaż jej rozmieszczenie nie jest równomierne.

       Udział wody w budowie anatomicznej człowieka jest następujący:
 

mózg -

75%

serce -

75%

płuca -

85%

wątroba -

86%

nerki -

83%

mięśnie -

75%

krew -

83%

       Woda jest niezbędna do podtrzymywania wszystkich procesów biologicznych. Jest sprawą oczywistą, że przy tak ogromnym znaczeniu wody dla życia ludzkiego najważniejszą sprawą jest jej jakość. Woda musi być odpowiednio czysta. Gdy będzie zawierać substancje szkodliwe, dostarczy jej natychmiast do najdalszych zakątków organizmu. Dobra jakość wody dotyczy również przemysłu spożywczego, farmaceutycznego jak i medycznego. To jakim normom powinna odpowiadać woda pitna reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 4.05.1990r. W którym określono dopuszczalną 43 składników, stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia. Wymieniono tam najwyższe dopuszczalne wartości cech fizycznych wody (smak, zapach, barwę, mętność, a także właściwości bakteriologiczne) którym powinna odpowiadać. Jak jest w rzeczywistości....? Skąd pochodzi nasza woda. Blisko 50% wody spożywanej w naszym kraju pochodzi z wód powierzchniowych, tj. z rzek i jezior. Taka sama część pochodzi z wód gruntowych, tj. studni. Bardzo znikomy procent wód do picia pobierany jest z ujęć głębinowych. Dynamiczny rozwój przemysłu, tworzenie nowych technologii zużywających i wytwarzających coraz więcej substancji chemicznych, powodują tworzenie potężnej ilości odpadów i ścieków które z konieczności dostają się do środowiska, wywołując zanieczyszczenie i degradację. Powołując się na dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ciągu ostatnich dziesięciu lat wyprodukowano tyle odpadów (ścieków, pyłów, śmieci), ile w poprzednich 70-ciu latach. Jednocześnie alarmuje się iż w ciągu najbliższych 5 lat suma ta będzie identyczna. Z danych tych wynika że skażeniu ulegną niemal wszystkie wody powierzchniowe i gruntowe. Blisko połowa ludności Polski nie ma dostępu do wody wodociągowej, sięgając po wodę ze studni przydomowych. Tylko 1% korzysta z wód głębinowych. Obydwa sposoby pozyskiwania wody, nie dają niestety gwarancji uzyskania wody czystej i bezpiecznej dla zdrowia. Znajdują się w niej bowiem prawie wszystkie szkodliwe substancje występujące w wodach powierzchniowych : odpady przemysłowe, te same składniki co w odpadach komunalnych i w znacznie większym stężeniu odpady rolnicze.