str. główna

kontakt

o wodzie !

 
     Sterylizatory UV
Pełna oferta sterylizatorów UV na stronie :
Zasada działania sterylizatorów UV
Urządzenia wykorzystują promieniowanie UV o długości fali 254 nm, które uszkadza DNA ,co jest śmiercionośne dla mikroorganizmów. Zastosowanie jednej długości fali chroni białka przed rozkładem.
Zastosowanie
     Sterylizatory UV są szeroko stosowane na świecie do dezynfekcji wody,bez użycia temperatury i chemikaliów.
     Dezynfekcja wody w ujęciach lokalnych, zakładach przemysłowych, szpitalach, laboratoriach.
     Sterylizatory UV mogą zastąpić pasteryzatory w browarach, rozlewniach wód mineralnych, zakładach przetwórstwa 
spożywczego, przy wielokrotnie niższych kosztach eksploatacji.
     Urządzenia te zapewniają sterylizowanie, dezynfekowanie wody w szklarniach tradycyjnych i pracujących w obiegu zamkniętym z drenażem.
     W basenach sterylizacja ultrafioletem umożliwia rezygnację z chlorowania lub kilkakrotnie zmniejsza ilość dozowanego
chloru i dodatkowo chroni przed zielenieniem wody.
     Zastosowanie w stawach, dużych oczkach wodnych i fontannach zabezpiecza przed psuciem się i zielenieniem wody
( rozwojem glonów ). 
     Sterylizatory UV stosowane są również do destrukcji ozonu po ozonowaniu wody.
Zalety sterylizatorów UV
    • Urządzenia nie powodują żadnych zmian w skłdzie chemicznym wody.
   • Nie istnieje możliwość przedawkowania.
   • Niskie koszty eksploatacji.
   • Brak kłopotów z chlorem i korozją.
   • Urządzenia wykonane są z stali kwasoodpornej polerowanej.
   • Możliwość uzyskania dawek powyżej 1000 J/m 2
   • Układ zapłonowy umożliwiający pracę przy tem. wody 5 do 45 st. C. 
   • Gwarancja na komory 5 lat. Atest PZH.
     Metoda dezynfekcji ultrafioletem jest znana i stosowana na świecie od ponad dwudziestu lat. Podstawową jej zaletą jest możliwość inaktywacji mikroorganizmów bez formowania szkodliwych produktów podyzenfekcyjnych. 

    Niektóre patogeny takie jak np. Cryptosporidium są odporne na chlorowanie.

Sterylizator TMA V 460  na zdjęciu obok.
Do 31 grudnia 2006 roku zostało zainstalowanych w Polsce ponad 1600 urządzeń  firmy TMA.
Firma TMA oferuje Państwu 17 modeli urządzeń do dezynfekcji wody i innych cieczy.
typ przepływ I przepływ II przyłącze moc  (W)
V 5 0,44 0,33 R 1/2" 2,2
V 10 0,70 0,50 R 1/2" 3,4
V 12 1,30 1,00 R 3/4" 7,2
V 20 2,10 1,60 R 1" 7,2
V 20 LA 2,10 1,60 R 1" 7,2
V 40 4,80 3,60 R 1 1/2" 15,0
V 80 7,80 6,90 R 1 1/2" 25,0
V 115 11,50 8,60 R 1 1/2" 38,8
V 230 30,0 22,0 DN 80 3 X 26,0
V 345 42,0 31,0 DN 80 3 X 38,8
V 460 65,0 48,0 DN 100 4 X 38,8
V 690 89,0 67,0 DN 125 6 X 38,8
V 920 119,0 89,0 DN 125 8 X 38,8
V 1150 141,0 106,0 DN 150 10 X 38,8
V 1380 280,0 210,0 DN 200 12 X 38,8
V 1600 410,0 307,0 DN 250 15 X 38,8
V 2000 481,0 360,0 DN 250 20 X 38,8
przepływ I -  przepływ nominalny (m3/h) przy transmisji Tw 95% i dawce promieniowania 300 J/m2
przepływ II - przepływ nominalny (m3/h) przy transmisji Tw 95% i dawce promieniowania 400 J/m2
moc - moc promieniowania UV o długości fali 254 nm
     Konstrukcja sterylizatorów TMA charakteryzuje się wieloma pozytywnymi cechami. W standardzie oferowane jest bardzo bogate wyposażenie tj.:
  • Licznik czasu pracy palników UV,
  • Optyczny wskaźnik pracy,
  • System kontrolny monitorujący prace każdego palnika UV,
  • Wyjście na elektrozawór,
  • Alarm optyczny,
  • Alarm akustyczny

     Jako dodatkowe wyposażenie oferujemy miernik promieniowania UV. Urządzenia nie zawierają żadnych ruchomych elementów, które mogłyby się zużywać w czasie pracy.

     

Szafka sterująca do TMA V 460 
     Konstrukcja komory urządzeń została zoptymalizowana pod względem osiągnięcia jak największej wydajności. Wydajność jest podawana z uwzględnieniem nierównomiernego rozkładu natężenia ultrafioletu w komorze.

     Urządzenia są niezwykle tolerancyjne jeżeli chodzi o warunki pracy. Zalecana temperatura wody to 5-45°C. Możliwa jest również praca z wodą o wyższej temperaturze. W urządzeniach zastosowano kompensatory niwelujące 16-tokrotną różnicę rozszerzalności stali kwasoodpornej i kwarcu. Przy wzroście temperatury dezynfekowanej cieczy następuje samoczynne zmniejszenie mocy palników UV, co zapobiega dalszemu wzrostowi temperatury cieczy w komorze sterylizatora. Po ponownym obniżeniu temperatury cieczy moc urządzenia wraca do normalnej wartości.

     Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest wymagany, jak przy innych tego typu urządzeniach, minimalny przepływ cieczy. W codziennej praktyce mamy do czynienia z przerwami w odbiorze wody. W naszych urządzeniach nie wymaga to wyłączenia i ponownego kilkuminutowego rozruchu. Nie są wskutek tego wymagane zbiorniki buforowe aby zapewnić ciągłość dostaw wody.

Sterylizator TMA V 20 najczęściej stosowany w domach jednorodzinnych
     Zastosowane palniki UV zapewniają sprawność do 34% zamiany energii elektrycznej na promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 254nm (ta długość fali wykazuje największą skuteczność dezynfekcyjną). Układy zapłonowe skonstruowane są na bazie balastów elektromagnetycznych. Trwałość tego typu układu jest równa trwałości drutu miedzianego w izolacji i wynosi minimum kilkanaście lat.

     Palniki UV umieszczone są w cylindrach ze specjalnego szkła przepuszczającego promieniowanie ultrafioletowe w ponad 98% (normalne szkło tłumi około 98% promieniowania UV). Użyte cylindry szklane ze względu na swoja odporność na ciśnienie i grubość dwu-trzykrotnie większą od stosowanych przez innych producentów, spełniają wielokrotnie normy wytrzymałościowe i klasyfikowane do zastosowania przemysłowego oraz do celów wojskowych.

     Szafki sterownicze zapewniają klasę ochrony IP55 i IP65. Do produkcji szafek wykorzystuje się elementy firm: Schneider, Telemechanique, Sarel, Asea Brown Bovery (ABB), Philips, WAGO, CIMCO, Ensinger, Erta. Spawy wykonane są w technologii i urządzeniami firmy Lincoln Electric.

     Specjalnie zoptymalizowane komory naświetlania sterylizatorów zapewniają idealne parametry do dezynfekcji wody w każdym z oferowanych przez firmę TMA modeli. Konstrukcja i wielkość rur osłonowych zapewnia niską temperaturę pracy na zewnętrznych powierzchniach rur osłonowych (poniżej 55°C) co chroni je przed powstaniem depozytu wapniowo-magnezowego (potocznie zwany osad kamieniem). Brak osadu kamienia na rurach został potwierdzony w ponad 8-mio letniej pracy urządzeń. W żadnym urządzeniu zainstalowanym w różnych instalacjach, nie stwierdzono osadu kamienia na rurach osłonowych.

     Wszystkie urządzenia serii V5-V2000 nie wymagają mechanicznych urządzeń do czyszczenia rur osłonowych, co upraszcza znacznie ich eksploatację i czyni ją znacznie tańszą. Urządzenia wielopalnikowe od modelu V230 zapewniają zwiększone bezpieczeństwo użytkowania. Awaria jednego z palników UV nie powoduje natychmiastowego przerwania procesu dezynfekcji wody a jedynie zmniejsza wydajność urządzenia, zapewniając jej nieprzerwany odbiór. Przy konststruowaniu i produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy naszych urządzeń. Każdy egzemplarz sterylizatora przechodzi próby ciśnieniowe szczelności. Układ zasilania i całość urządzenia są dokładnie zmasowane w celu ochrony przed porażeniem elektrycznym. Każdy palnik UV, dostarczany wraz z urządzeniem, jest wnikliwie kontrolowany. System uszczelnień zapewnia szczelność do ponad 32 atm. Tworzywo stosowane w urządzeniach wytrzymuje gotowanie w wodzie przez ponad 8000 godzin.

     Modele V5-V115 mają, jako jedyne spotykane na rynku, możliwość montażu pionowego i poziomego oraz pod dowolnym kątem w zależności od potrzeb. Montaż i demontaż naszych urządzeń nie wymaga używania skomplikowanego oprzyrządowania. Całość można bez problemu zmontować (zdemontować) ręcznie.

     Konstrukcja i rozwiązania techniczne zostały zgłoszone w Urzędzie Patentowym pod numerem P-361498.

Sterylizatory chemiczne
   Systemy dozujące firmy  ETATRON D.S.
    Nasza firma posiada w swej ofercie systemy dozujące, umożliwiające bardzo precyzyjne dozowane do wody dowolnych preparatów chemicznych, oraz pełną kontrolę tego procesu.

    Proponujemy rozwiązania o różnej wydajności i konfiguracji, mogą one znaleźć zastosowanie w systemie uzdatniania wody na potrzeby domu jednorodzinnego jak i w wodociągu miejskim czy gminnym.

    Szczególnie warte polecenia są systemy dozujące oparte na pompach sterowanych mikroprocesorem, produkowane przez kanadyjską firmę ETATRON D.S.

  Pełna oferta firmy ETATRON D.S. na stronie:

 W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie rodzaje i typy pomp dozujących produkowanych przez firmę Etatron, oraz osprzęt i dodatkowe wyposażenie do nich.